רי?יזמו?נדלן
:הריף הינה חברה יזמי?בתחו?הנדל"?העוסקת במבח?אפיקים
.קנית נכסי?והשבחת?על יד?תכנו?אדריכל?ובני?-
.התחדשו?עירוני?והשבחת מבני?לפ?תמ"?38 -
.קנית קרקעות ובני?עצמי?של מבני?לפ?יעוד הקרק?-
.ביצו?עסקאות קומבינצי?על קרקעות בבעלות פרטי?-
.פניה שמתקבל?בחבר?עבור פרויקט נד?ני עובר?מספר בדיקות מקצועיות
.ראשי?הדבר נבחן תכנוני?על יד?אדריכל, במקביל נבדק?התכנות הכלכלי?ובהתאם נעשת בחינ?משפטית
מרגע שפעולו?אל?הושלמו מתחי?הליך תכנו?אדריכל?מסוד?ומפורט שמטרתו הסופית הי?הגעה
.להית?בניה כחוק ויישום כל מהלך בבני?בפוע? כל זא?תח?המעטפת המלא?של חברת הריףOur address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il

Speaking of men's replica watches, replica breitling and other commodities, the brand beyond count all levels of various grades, emerge in an endless stream, there are different brands in the brand competition so incentive commodity era, what brand of men's rolex replica is good, of course, is a world famous luxury brand men's replica rolex.
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה