רי?יזמו?נדלן
תמ"?38 הינה תוכנית המאפשר?לבצע חיזו?לבניין קיים ולהוסי?עליו או מצידיו תוספות בניה כדיי לממן את מהלך החיזוק והחידו?של הבניין. פינו?בינו?מאפש?להרו?את בניי?הקיי?ולבנות את כולו כבניין חד?מהיסוד כך שז?יכלו?גם דירו? למכירה וג?דירו?לבעלים הקיימי? עבור בי?משות?המעוניין בהתחדשות עירוני?יש לפנו?לחבר?יזמי?כד?שז?תבצע סק?
.תכנוני מקדי?כד?לראו?מה ניתן לקבל ובאיזה אמצע?וכ?שהדב?יטיב עם בעלי הדירות וע?דרישות היזםOur address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה