רי?יזמו?נדלן
התמורה לקבל?הי?הדירות שאות?יוכל להוסיף לבניין. כיום תמ"?38/3 תיקו?3 מאפשרת תוספ?של 2.5 קומו?לבניין קיים וניצול של קומת העמודי? ניצן לבצע גם תוספ?בניה בצור?של אג?נוסף לצ?המבנ?הקיי? כמות הדירות החדשות הינן נגזר? של אופי הדירות במבנ?הקיי?ושוו?השוק לדירות באזו?והסביב?של הבניין הקיי? ככלל ניתן להגי?שככל שמשביחים יותר את הדירות הקיימו?כך הדירות החדשות מרויחו?יותר שט?ולכן הן כדאיות יותר כלכלית, דב?שתור?רבות
.לביטחו?והכדאיות בביצוע הפרויק?Our address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה