ריף יזמות נדלן
מהות המימון של כל הפרויקט היא התמורה לקבלן שנגזרת מתוספת יחידות הדיור לבניין עצמו. מאחר ובתחילת התהליך הדירות המיועדות למכירה עדין לא קיימות ליזם יש מספר ערוצים להשתמש בהם כאשר לרוב מדובר בשילוב של מספר תהליכי מימון ביחד - מימון באמצעות הון עצמי, שילוב של משקיעים חיצוניים וקבלת מימון וליווי בנקאי עבור שלב הביצוע וערבות
.בנקאית לבעלי הדירות בבנייןOur address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנו: סוקולוב 24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פקס : 077-4448628
דואר: ת.ד. 6121 הרצליה