רי?יזמו?נדלן
המצב האידאל?הו?לקבל 100% הסכמ?של בעלי הדירות בבניין. טכני?ניתן להתחיל עם אחוז קט?יותר של הסכמ?- 66% לפרויק?תמ"?38 מל?הכול?תוספות בניה ?50% הסכמ?בלבד למהל?של חיזו? ולמרות זא?עדין יצטר?היזם להשי?
.לבסו?100% הסכמ?ולפעול משפטית מו?סרבנ?החתימה תו?כד?התקדמו?בתהליך קבלת ההית?בניהOur address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה