רי?יזמו?נדלן
במהותה תמ"?38 מאשר?מימו?התוכני?במלואה, קר?תוספ?בניה וחיזוק המבנ?רק לבניינים שנבנ?או קיבל?היתר לפני שנ?1980 ובתנאי שאלו בנ?יותר ?2 קומו?ומעל 400 ?? שא?הבניינים הקיימי?שולו נבנו לפ?תק?הנדס?413 יוכל?לבקש
.לחזק את הבניין שלהם אך רו?הסיכויים שבקש?לתוספת בניה תדחה על ידיה עודה לתכנון ובני?/a>Our address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה