רי?יזמו?נדלן
ניתן לבצע התחדשו?עירוני?על יד?ביצו?פרויקט תמ"?38. המבנ?הקיי?יעבו?יקבל מערכ?של חיזוקי?הנדסיי?מלאה שתשפ?את העמידו?של?מו?רעידות אדמה. המערכת ההנדסי?החדש?גם תעזו?לו לשאת תוספ?בניה של דירו?נוספות שכ?זו דר?המימון של עיבו?וחיזוק מסוג זה. בעלי הדירות יקלב?תוספ?בניה בשטח של עד 25 ??אש?יכלו?גם ממ"? לעיתים תוספ?מרפס?שמ?של 12 ??וטיפול אדריכל?והנדסי כולל מל?במערכו?הבניין לרבו?תוספ?מעלי? החלפ?
.תשתיות בבניין, ואופצי?לחניות ומחסני?בהתא?לתנאיםOur address: Sokolov 24 Herzliya
Phone: (972) 072-2700200
Fax: (972) 077-4448628
E-mail: info@rif.co.il
כתובתנ? סוקולו?24 הרצליה
משרד : 072-2700200
פק?: 077-4448628
דואר: ?? 6121 הרצליה